Çocukluk Çağı Kataraktı

Çocukluk Çağı Kataraktı

Çocukluk çağı kataraktları bu dönemdeki görme kayıplarının %10’undan sorumludur. Katarakt göz merceğinin kesifleşmesidir. Beyaz su, şelale anlamına gelir. Yenidoğanların 1/250’sinde göz merceğide önemsiz kesafetler bulunabilse de tedavi gerektiren kataraktın siklığı onbinde altıdır.

NEDENLERİ

  Çocukluk çağı kataraktları tek başına olabileceği gibi sistemik hastalık, malformasyonlar, gözde yapısal anomalilerle de birlikte olabilir. Çoğunlukla genetik olmakla birlikte annenin gebelik döneminde geçirmiş olduğu enfeksiyon, gebelikte kullandığı ilaçlar, radyasyon, alkol nedenler arasında sayılabilir.

BELİRTİLERİ

  • Bir göz bebeğinin diğerinden farklı olması; Katarakt olan gözün beyaz ve donuk renkte olduğu görünebilir.
  • Göz kayması ( şaşılık ); Özellikler bebeklik çağlarında ortaya çıkan göz kaymalarında esas nedenin “Konjektival Katarakt” olabileceği unutulmamalıdır.

KATARAKTIN TEDAVİSİ

 Kataraktın tek tedavi yöntemi cerrahidir. Ameliyatın zamanlamasına kataraktın yoğunluğuna, tek veya çift taraflı olmasına göre detaylı bir göz muayenesinden sonra göz uzmanı tarafından karar verilir; Bütün kataraktlar aynı şekilde olmaz. Genelde bütün lensin bulanıklaşması şeklindedir. Diğerlerinde ise sadece bir bölümde oluşup sonra lensin diğer bölümlerine yayılmaya başlar. Kataraktın gelişmesi yıllar alırken, bazı durumlarda ise bir kaç ay sürebilir. Katarakt iki gözde de aynı anda ama farklı oranda gelişebilir.

Doğuştan Kataraktlı çocukların yaklaşık %25 – 50’ sinde Katarakt ile birlikte göz tansiyonlarının olabileceği de unutulmamalıdır. Konjenital kataraktlı olguları erişkin kataraktlarından ayıran en önemli husus görsel rehabilitasyondur. Bazı olgulara ameliyat sırasında göz içi lensi yerleştirilmez. Bu hastalar ameliyat sonrasında mutlaka kontakt lens veya yüksek numaralı gözlük kullanmak zorundadırlar.Göz içimerceği yerleştirilen hastaların da gözlük kullanması gerekebilmektedir. Bu çocuklar sık takip edilmelidirler. 

Göz tembelliği erken çocukluk döneminde beynin görme merkezlerine net bir görüntü iletisinin ulaşmaması sonucunda bu merkezlerin gelişiminde birbirleriyle ileti ve organizasyonunda yetersizlik oluşması nedeniyle oluşur. Sıklığı %2-4 arasındadır. Nedenleri şaşılık, hipermetropi ve astigmatizma gibi kırma kusurları ve kapak düşuklüğü, katarakt gibi görme aksını kapatan etkenlerdir. Göz tembelliğinin gelişimi erken çocukluk çağında olduğu gibi önlenebilmesi için gerkli girişimler de bu dönemde yapılmalıdır. Göz tembelliğinin en sık nedeni düzeltilmemiş kırma kusurlarıdır. Bunun önlenmesi erken dönemde gözlük kullanımı veya gerekirse kapatma tedavisiyle mümkün iken 7 yaşından sonra yapılacak olan tedavilere cevap yok ya da azdır. Bu nedenle göz tembelliğinde en önemli konu tembelliğe neden olabilecek kusurların erken yakalanmasıdır.

Yazıları Büyütün Rahat okuyun + -

Durumunuzu özet olarak anlatabilecek bir şekilde bizimle iletişime geçebilirseniz en kısa sürede geri dönüş sağlayacağız.