Katarakt Cerrahisi

Katarakt Cerrahisi

Katarakt cerrahisi günümüzde en sık uygulanan cerrahidir. Her yıl dünyada yaklaşık 19 milyon katarakt ameliyatı gerçekleştirilmektedir. Günümüzde uygulanan temel yöntem fakoemülsifikasyondur. Bu yöntemde kornea denilen gözünen öndeki saydam dokusuna sklera olarak adlandırılan göz akına yakın bir bölgeden özel bir bıçakla 2.5mm boyunda bir kesi yapılır. Göz içine jel enjekte edildikten sonra göz merceğinin ön zarı çok ince bir penset yardımıyla dairesel olarak soyulur. Daha sonra göz içine ultrasonik frekanslarda titreşen fakoemülsifikasyon cihazının elciğinin titanyum ucu sokulur.

Göz merceği bu yüksek frekanslı titreşimlerle sıvılaştırılarak emilir. Bu işlem tamamlandıktan sonra temizlenmiş kapsül içine yapay göziçi merceği yerleştirilir. Diğer bir yöntem de femtosaniye lazer ile desteklenmiş fakoemülsifikasyondur.

Femtosaniye lazer ilk olarak 2001 yılında refraktif cerrahi alanında kullanılmaya başlanmış, ancak yakın zamanlarda katarakt cerrahisinde kullanılabilecek kadar geliştirilebilmiştir. Bu teknolojinin amacı cerrahinin güvenilirliğini, doğruluğunu, ve klinik sonuçlarını iyileştirmektir. Hedef doku tarafından absorbe edilen lazer enerjisi serbest elektron ve iyonize atomlardan oluşan bir plazma yaratır. Bu plazma hızla genleşerek içinde bir kavite oluşturur. Daha sonra bu kavitenin patlaması ile dokuda ayrışma gelişir. Lazer enerjisinin mikroskopik enerjiye dönüşmesine ışıkla yıkım (photodisruption) denir. Bütün bu olaylar mikroskopik seviyelerde gelişir. Lazer tedavisinin yapılabilmesi için öncelikle lazer enerjisini göze iletecek bir ara yüze ihtiyaç vardır. Temas sağlanması işlemine’docking’ denir. İletimde sıvı veya mercekler kullanılır. İkinci önemli aşama görüntülemedir.

Katarakt cerrahisinde tedavi LASIK’te olduğu gibi tek bir planda değil bir uzaysal alanda yapıldığından 3 boyutlu görüntüleme gereklidir. Bu da spectral domain OCT denilen yöntemle veya konfokal görüntünün 3 boyutlu rekonstrüksiyonu ile yapılmaktadır. İşlem sırasında korneanın merkezileştirilmesi çok önemlidir. Eğer merkezileştirme iyi yapılmazsa kesilerden başlayarak tüm işlemler istenilen yerlerin dışında gelişir. Ön segmentin iyi görüntülenebilmesi için kornea saydam olmalıdır. Ön kapsülün dairesel olarak kesilebilmesi için önce pupilla kenarı referans alınarak merkezileştirme yapılır, kesi çapı seçilir (genellikle 5mm) . Daha sonra lensin sertliğine , cerrahın tercihine göre lens parçalama paterni seçilir. Bu 4,6,8 segment olabilir. Arka kapsül önünde 500-800 mikronluk bir güvenlik zonu görüntüleme sistemi tarafından cerahın onayına sunulur. Docking sırasında uygulanan vakum ve aplanasyona bağlı basınç nedeniyle konjonktiva altı kanaması ve göz içi basınç artışı gelişebilir. İleri glokomlu ve retinal vasküler hastalığı olan kişilerde tedbirli olunmalıdır. Lazer işlemi cihazın hızına göre, seçilen tedavi paternine göre değişmektedir ve 30 sn ile 3 dakika arasındadır. Önce ön kapsül dairesel olarak kesilir, daha sonra lens parçalara ayrılır ve en son da korneal kesiler gerçekleştirilir. Bu işlemler gerçekleştirildikten sonra hasta lazer cihazından ayrılarak fakoemülsifikasyon için ayrı bir yatağa alınır. Cerrahi temizlik yapılır. Her ne kadar iki işlem arasında beklenebilrse de bu süre 30-40 dakikayı aşmamalıdır. Cerrahi standart fako ameliyatından bazı farklılıklar içermekle birlikte onun kolaylaştırılmış ve hızlandırılmış versiyonudur. Lazer uygulaması sırasında pupillanın küçülmesi, vakum kaybı, tam olmayan kapsülotomi gibi sorunlar yaşanabilmektedir. Klasik fakoemülsifikasyon cerrahisine göre avanajları ise daha düzgün, merkezi ve sabit büyüklükte kapsüloreksis, daha düşük fako enerjisi, daha az sıvı dolanımı, daha düzgün ve dirençli korneal kesi mimarisi olarak sayılabilir. En önemli dezavantajı ise getirdiği yaklaşık ek maliyettir. Özellikle premium lensler denilen çok odaklı ve/veya astigmatizma düzeltici mercek implante edilecek olan hastalarda bu sistem daha veilmli olarak gözükmektedir.

Docking
Resim 1: Docking

Astigmatizma düzeltici mercek implante edilecek olan hastalarda lazer fako sisteminin ameliyat öncesinde iris ve limbus kaydı yapan ve alınan görüntüleri ameliyat mikroskopunun canlı görüntüsüyle çakıştıran görütüleme sistemleriyle birlikte kullanımı cerrahi sonuçlarını daha da iyileştiren bir faktördür. Bu teknoloji gelişen refraktif katarakt cerrahisinde önemli bir adımdır ve gelecekteki yeni teknik ve teknolojiler için önemli bir aşamadır.

insizyonların seçimi
Resim 2: İnsizyonların seçimi ve görüntülenmesi

kapsülereksiz
Resim 3:  Kapsüloreksis ve lensin fragmantasyonu

Yazıları Büyütün Rahat okuyun + -

Durumunuzu özet olarak anlatabilecek bir şekilde bizimle iletişime geçebilirseniz en kısa sürede geri dönüş sağlayacağız.