Makula Deliği

Makula Deliği

Makula retinanın merkezinde 3-4 mm lik bir bölgedir. Makula hücreleri ve bu hücreler arası organizasyon olağanüstü bir sistematik halinde çalışır.

MAKULA DELİĞİ NASIL OLUŞUR?

Makulayı etkiliyen bir çok hastalık vardır. Makula deliği makulanın ortasının delinmesine denir.Makula merkezi 250- 300 mikron kalınlığında olup gözün en ince bölgesidir. Çok ince olan bölge çekintilerin etkisi ile delinebilir. Önce çok küçük olan delik giderek büyür. Delik büyüdükçe görme daha da azalır. Hastalık özellikle merkezi görmeyi bozar.

TEDAVİSİ VAR MI?

Hastalık erken yakalanırsa tedavisi cerrahi yani ameliyattır. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa, görme o kadar korunur. Ancak bazı hastalarda biraz görme artışı olur.

makuladeliğiameliyatöncesiResim 1: Tam Kat Makula Deliği Olgusuna Ait Optik Kohorens Tomografi Görünümü

CERRAHİ NASIL YAPILIYOR?

Makula deliğinin tedavisi için 3 girişli pars plana vitrektomi (retina cerrahisi) ameliyatı yapılır. Bir girişten sıvı verilir. Diğer 2 girişten ışık ve vitreus kesicisi yerleştirilir. Vitreus gözün büyük arka boşluğunu dolduran jöle kıvamında bir sıvıdır. Vitreus çok küçük bir alet ile parçacıklara bölünerek göz dışına emilir. Vitreus makula bölgesine çok sıkı olarak yapışıktır ve yapışık vitreus makuladan dikkatlice ayrılır. Makula deliğinin etrafındaki tüm zarlar soyularak delik kenarındaki çekintiler ortadan kaldırılır. Delik kenarları çekintilerden kurtarıldıktan sonra göz içine uzun süre kalacak gaz verilir ve yırtığın kapanması sağlanır.

AMELİYAT SONRASI NASILDIR?

Gazın işlevini tam olarak yapabilmesi için hastanın 3-7 gün yüzü aşağı doğru bakar pozisyonda kalması çok önemlidir.Eğer kabarcığınızın makulayı itmesini ve ameliyatın başarılı olmasını istiyorsanız, makulayı yukarda tutmanız gerekir bu demektir ki baş aşağı yere doğru bakacaktır.

Bu pozisyon omuz ve boyun ağrısı ile sonuçlanabileceği için bu pozisyonu korumak zordur. Gün içinde hastalar masa kenarına oturup başlarını kollarına veya yastığa dayamayı tercih ederler. Eğer kitap başınızdan aşağı seviyede olursa okuyabilirsiniz ve ayaklarınıza baktığınız sürece yürüyebilirsiniz. Geceler daha zordur bazı hastalar başları döşeğe dönük uyurken diğerleri oturur pozisyonda uyurlar.

Kullanılan gaz tipine göre değişmek üzere gaz kabarcığı 15-20 gün içinde yok olur.Gaz emilirken sanki deniz içinde gözünüzü gözlüksüz açmış gibi herşeyi bulanık görürsünüz. Gaz göz içinde %10’luk bir orana inmediği sürece uçağa binmek yasaktır.

Bir hafta sonunda iyileşme süreci tamamlanır ve normal hayata dönüp hava kabarcığını sadece bir hatıra olarak hatırlayabilirsiniz. İlk birkaç hafta yinede bazı uyarıları dikkate almalısınız.

makuladeliğiameliyatsonrasıResim 2:Vitrektomi Ameliyatından Sonra Makula Deliği Kapalı Optik Kohorens Tomografi


DELİĞİN KAPANMA ORANI NEDİR?

Deliğin kapanma oranı yüksektir ancak makula deliği açık kalan büyük delikli hastaların bazılarına ikinci bir cerrahi gerekebilir.

RİSKLER NELERDİR?

Makula deliği nedeniyle vitrektomi (retina cerrahisi) ameliyatı olan hastalarda %3-5 arasında retina dekolmanı (retina ayrılması) riski vardır. Retina dekolmanı oluşan hastaların tekrar operasyona alınması gereklidir. Daha önce katarakt operasyonu olmamış hastaların çoğunda 1 yıl gibi kısa bir sürede katarakt ilerler ve katarakt operasyonuna gerek duyulur.

TravmatikKazaya BağlıMakuladeliği
Resim 3: Travmatik (Kazaya Bağlı) Makula Deliği

GÖRME DÜZEYİ NE OLUR?

Kabarcık kaybolduktan sonra 6 ay içinde görme gittikçe artar. Herşey yolunda gider ve kabarcık pozisyonu iyi uygulanırsa bir ay içinde ameliyat öncesi görmeye ulaşılır ve artık görme daha kötüye gitmez. Takip eden 1 yıl içinde görme artışı devam eder. Ancak ameliyat sonrası delikleri kapalı olsa dahi görme düzeyleri bir miktar düşük kalır. Makula deliği küçük olan ve ameliyat öncesi görme düzeyi yüksek olan hastaların, görme kayıpları daha az olur.

Amaliyatsonrasımakuladeliğikapalı
Resim 4: Ameliyattan Sonra Travmatik Makula Deliği Kapalı

Yazıları Büyütün Rahat okuyun + -

Durumunuzu özet olarak anlatabilecek bir şekilde bizimle iletişime geçebilirseniz en kısa sürede geri dönüş sağlayacağız.