Üveit

Üveit

ÜVEİT NEDİR? ÜVEİT ATAĞI NEDİR ?

Üveit, gözün en dıştaki sert tabakaları olan saydam kornea ve beyaz renkli skleranın çevrelediği gözün iç dokularının iltihabıdır (yangı,inflamasyon). Üveit genellikle ani başlangıçlıdır. Tedaviyle iyileşebilir, nüksedebilir veya kronikleşebilir. Ani alevlenmelere üveit atağı denir. Uvea bölgesindeki iltihaplar yerleşim durumlarına göre 2 gruba ayrılır. Önde daha çok irisin ve siliyer cismin ön bölgesinin iştirak ettiği iltihaplar "ön üveit" olarak adlandırılır ve tedaviye kolay ve iyi cevap verir. Arka bölgede koroid ve bazen da retinanın iştirak ettiği iltihaplar ise "arka üveit" olarak adlandırılır. Arka üveit özellikle tedavisiz bırakıldığında ciddi kalıcı görme kayıplarına yol açabilir. "Pars planit" ise koroid ve retinanın periferik bölgesinde yani siliyer cisme yakın bölgelerinde meydana gelen özel iltihabi durumlara verilen addır. Görmenin riske edilmediği durumlarda tedavisiz sık kontroller ile izlenebilir. Ciddi hasar bırakmayan özelliğe sahiptir. Arka üveitlerde koşuluk yolu ile retinanın iştiraki yada kendisinin direkt olarak olaya katılması ile görülen durum "korioretinit" olarak bilinir. Gözün arka kısmında görme siniri ve makula dediğimiz merkezi bölgeleri ilgilendiren iltihaplar ciddi görme azalmasına yol açar, periferik bölgede ise görme keskinliği direkt olarak etkilenmez adacık tarzında görme kayıplarına neden olur. 

ÜVEİTİN NEDENLERİ NELERDİR ?

Üveitte sorumlu etkenler çoğunlukla bilinmemektedir, bunları "idiyopatik" olarak adlandırıyoruz. Bir grup üveitler ise vücudun diğer bir bölgesindeki spesifik bir hastalığın eşliğinde görülebilir. Bunlar arasında sifiliz, tüberküloz, bruselloz, herpes, ve AIDS gibi enfeksiyöz hastalıklar vardır. Ayrıca kollajen doku ve otoimmün kaynaklı olarak tanımladığımız sistemik hastalıklar eşliğinde de üveit görmekteyiz. Bunlara örnek olarak Behçet hastalığı, sarkoidoz, ankilozan spondilit, ve romatoid artrit verilebilir. Yine bazı tümörlerin eşliğinde de üveit gelişebilir. Bu nedenle üveit gelişen hastaların göz doktorlarınca ayrıntılı tıbbi hikayeleri alınmalı ve ayrıntılı göz muayenesi yapılmalıdır. Sistemik hastalık şüphesi uyandıran hastalara ise altta yatan hastalığın ortaya çıkarılması için ilgili vücut muayenesi ve laboratuar testleri gerekebilir. 

ÜVEİT ATAĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR ?

Üveit gözün ön bölgesini tuttuğunda alevlenme dönemlerinde gözde kızarıklık, bulanık görme veya görmede azalma, göz çevresinde ağrı, ışığa karşı duyarlılık ve uçuşmalar şeklinde belirti verir. Tutulum gözün arka bölümünde ise belirtiler çoğunlukla bulanık görme ve görme azalması şeklindedir. Tutulum göz sinirini veya merkezi bölgeyi etkilemişse ani görme azalması oluşur ve tedavi gecikirse dokularda hasar oluştuğundan görme kaybı kalıcı olabilir. Merkezi bölgenin dışında meydana gelen alevlenme ve hasarlar görmede bulanıklık ile kendini gösterir ve bunlar her ne kadar sekel bırakarak sonlansa da makula veya göz siniri etkilenmediği sürece görme keskinliğinde azalma olmaz. 

Yazıları Büyütün Rahat okuyun + -

Durumunuzu özet olarak anlatabilecek bir şekilde bizimle iletişime geçebilirseniz en kısa sürede geri dönüş sağlayacağız.