Göz Hastalıkları

Retina Dekolmanı
Retina tabakanın ayrılmasına ”retina dekolmanı” veya "retina yırtılması" adı verilir. Retina tabakası tamamen ayrılınca görme kaybolur.
Makula Deliği
Makula retinanın merkezinde 3-4 mm lik bir bölgedir. Makula hücreleri ve bu hücreler arası organizasyon olağanüstü bir sistematik halinde çalışır.
Diyabetik Retinopati
Diyabetik retinopati gelişmiş ülkelerde en fazla görme azalması yapan göz hastalığıdır. Diyabetik retinopatide kan damarları bozulur.
Göz Travmaları
Göz tüm vücut yaralanmaları içinde % 10’ luk oran ile en çok yaralanan organlarımızdan biridir. İnsanların % 1’i hayat boyu en az bir kez göz kazasına maruz kalır.
Epiretinal Membran
Epiretinal membran görme azalması yapmıyor ise 2-4 aylık düzenli kontroller ile takip edilir. Epiretinal membran merkezi görme kaybı yapar ise tedavisi cerrahidir yani ameliyattır.
Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (Sarı Nokta Hastalığı)
Yaşa bağlı makula dejenerasyonu görme merkezinin değişmesi sonucu merkezi görmenin etkilendiği bir hastalıktır.
Santral Retinal Ven Tıkanıklığı
Gözün arkasındaki ışığa duyarlı hücre tabakası olan retina, sinir hücrelerinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini ve oksijeni sağlayan kan akımı ile beslenir. Retinaya giden venlerde tıkanma olduğunda retinal ven tıkanıklığı oluşur.
Retinal Ven Dal Tıkanıklığı
Gözün arkasındaki ışığa duyarlı hücre tabakası olan retina, sinir hücrelerinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini ve oksijeni sağlayan kan akımı ile beslenir. Retinaya giden venlerde tıkanma olduğunda retinal ven tıkanıklığı oluşur.
Santral Seröz Retinopati
Retina göz küresinin içinde, 0,3 mm kalınlığı olan ve altındaki dokuya yapışık ve ışığa hassas olan tabakadır. Retina ışığı işleyerek elektrik sinyali haline getirir ve bu sinyal optik sinir yolu ile beyine iletilir. İyi bir görme için sağlıklı bir retina gereklidir.
Prematüre Retinopatisi
Prematüre retinopatisi (ROP), görmemize yardım eden ve gözün arkasını kaplayan ışığa duyarlı hücre tabakası olan retinada anormal kan damarlarının büyümesiyle görülen ve prematüre bebeklerin küçük bir yüzdesinde rastlanan bir göz hastalığıdır.
Arka Vitreus Dekolmanı
Gözün ortası vitreus adı verilen bir madde ile doludur. Vitreus normalde gözün arkasındaki retinaya yapışıktır. Arka vitreus dekolmanı (AVD), vitreus retinadan ayrıldığında meydana gelir.
Katarakt ve Katarakt Ameliyatı Komplikasyonları
Lensin retinaya ışığı düzgün şekilde odaklayabilmesi için berrak olması gerekir. Lens bulutlanırsa buna katarakt adı verilir.
Kuru Göz
Gözlerimizin sağlıklı ve rahat olması için gözyaşına ihtiyacı vardır. Gözde yeterli gözyaşı üretilmemesine göz kuruluğu denir.
Göz Tembelliği
Ambliyopi, çocukluk çağında bir gözde veya her iki gözde görmenin düzgün şekilde gelişmemesidir. “Göz tembelliği” olarak da adlandırılır.
Retinitis Pigmentosa
Retinitis pigmentosa, retinayı etkileyen bir göz problemi grubuna verilen isimdir. Bu hastalıkta retinanın ışığa verdiği tepki değişerek ışığın görülmesi zorlaşır.
Glokom
Glokom, gözün optik sinirine zarar veren bir hastalıktır. Genellikle gözün ön tarafında sıvı birikmesi sonucu oluşur.
Keratokonus
Keratokonus ise korneanın incelmesi ve koni gibi öne doğru uzamasıdır.
Arpacık (Hordeolum)
Arpacık (hordeolum da denir) ufak, kırmızı, ağrılı bir yumru olup kirpik dibinde veya göz kapağının altında büyür. Çoğu arpacığın sebebi bakteriyel bir enfeksiyondur.
Göz Enfeksiyonları
Göz enfeksiyonları; bakteri, mantar ve virüs gibi zararlı mikroorganizmaların göz küresinin veya etrafındaki alanın herhangi bir kısmına yerleşmesiyle oluşur.
Miyopi
Uzağı iyi görememek olarak da bilinen miyopi, göz önden arkaya doğru fazla uzadığında görülür.
Retina Yırtılması
Retina, gözümüzün arkasını kaplayan ışığa duyarlı dokudur. Işık huzmeleri kornea, gözbebeği ve lensten geçerek retinaya odaklanır.
Çocukluk Çağı Retina Hastalıkları
Retina hastalıklarını teşhis etmek için retinanın büyütülerek incelendiği tam bir göz muayenesi yapılması gerekir.
Üveit
Üveit, gözün en dıştaki sert tabakaları olan saydam kornea ve beyaz renkli skleranın çevrelediği gözün iç dokularının iltihabıdır (yangı, inflamasyon)
Çocukluk Çağı Kataraktı
Çocukluk çağı kataraktları bu dönemdeki görme kayıplarının %10’undan sorumludur. Katarakt göz merceğinin kesifleşmesidir. Beyaz su, şelale anlamına gelir.
Blefarit - Göz Kapağı İltihabı
Blefarit her iki gözkapağının birbirlerine değen kenarlarındaki iltihabi durumdur. Kapak kenarlarındaki yağ bezlerinin tıkanmasıyla kendisini gösterir.
Hipertansif Retinopati
Gözdibi muayenesinde küçük atardamarlarda daralma, toplardamarlara bası, damar duvarı değişiklikleri, alev şeklinde retinal kanamalar, lipid sızıntıları, beyaz renkli sinir lifi ödemleri ve optik sinir başı ödemi görülebilir.
Yakın Görme Bozukluğu - Presbiyopi
Presbiyopi, gözlerinizin zamanla yakını net bir şekilde görmeyi kaybetmesi durumudur. Bu, yaşlanmanın normal bir parçasıdır.
Kistoid Makula Ödemi (KME)
Kistoid Makula Ödemi (KMÖ), retinanın merkezini (makulayı)  etkileyen bir göz rahatsızlığıdır.

Durumunuzu özet olarak anlatabilecek bir şekilde bizimle iletişime geçebilirseniz en kısa sürede geri dönüş sağlayacağız.