Filtran Glokom Cerrahisi

Filtran Glokom Cerrahisi

Filtran glokom cerrahisi cerrahi altlerle yeni bir drenaj kanalı oluşturulmasıdır. İlaçlar ve lazer cerrahisi göz içi basıncını yeterli seviyeye indirmekte başarısız olursa veya basınç tekrar yükselmeye başlarsa doktorunuz filtran cerrahi önerebilir.

Filtran cerrahide gözakı tabakasından (sklera) yarım kat bir kapakçık kaldırılır ve bu kapakçığın dibinden gözün ön odacığına küçük bir kanal açılır. Bazen bu kanal içine Ex-press shunt adı verilen bir borucuk yerleştirilebilir veya kapakçık kanal oluşturulduktan sonra yerine dikilebilir. Bu yeni kanal göz içi sıvısının rahat bir şekilde ön odacıktan göz yüzeyini kaplayan zarların altına akmasını sağlar. Bu da göz içi basıncını düşürerek göz sinirinde hasar oluşmasını önler.

Bu işlem çoğunlukla lokal anestezi altında uygulanır. Öncesinde hastayı rahatlatan ilaçlar ön kol damarından verilir ve göze uyuşturucu damla damlatılır. Lokal anestezide anestetik ilaç göz çevresine enjekte edilir. Hasta işlem esnasında ağrı hissetmez.

Filtran glokom cerrahisi yüksek oranda başarılıdır. Bununla birlikte ameliyat sonrası erken dönemde göz içi basıncı istenenden yüksek veya düşük olabilir. Bu durumda tıbbi, cerrahi girişim veya lazarla dikiş alma gerekebilir. Cerrahinin başarısızlığa uğramasının en önemli nedeni cerrahi alanda hızlı iyileşme ve nedbe dokusu oluşumudur. Bu riski azaltmak için cerrahi esnasında veya sonrasında mitomisin-C veya 5-fluorourasil gibi antifibrotik ilaçlar ameliyat sırasında veya sonrasında kullanılabilirler. Gerektiğinde aynı ameliyat aynı gözde tekrar uygulanabilir.

Filtran cerrahi genelde hastanede yatmayı gerektirmez. Doktorunuz ertesi gün ve daha sonra belirli sıklıklarla sizi muayene edecektir.

Ameliyattan sonra en az bir hafta gözünüz suyla temas etmemelidir. Çoğu günlük aktivitelerinize devam edebilirsiniz ancak bir hafta boyunca araba kullanmak, uzun süre okumak, öne eğilmek ve ağırlık kaldımak gibi aktivitelerde bulunulmaması gereklidir.

Yazıları Büyütün Rahat okuyun + -

Durumunuzu özet olarak anlatabilecek bir şekilde bizimle iletişime geçebilirseniz en kısa sürede geri dönüş sağlayacağız.